VÄRDERINGAR, VAD ÄR DET?

Värderingar är det vi tror på och som styr våra handlingar. Det är svårt att ställa sig helt utanför de värderingar som finns i ett samhälle, eftersom de är en del av kulturen och påverkar oss. Det är idéer och värderingar som styr hur vi tänker. 

 

-Kultur? Vad menar du, kultur kan ju vara allt från jogurt till teater, böcker, musik och ett sätt att vara tystlåten på? 

 

-Javisst. Kultur är ett förvirrande begrepp. Det innefattar all mänsklig aktivitet. Och egentligen går det ju inte att packa all kunskap, tro, moral, traditioner i samma paket och kalla det kultur. För den varierar – från grupp till grupp och människa till människa i olika tider. Men kultur kallar vi trots allt detta paket. Kultur och värderingar förs vidare av människor. Genom generationer. Därför är det inte så konstigt att idéer överlever i århundraden. Tyvärr även idéer som gärna hade fått dö ut.

 

 

 

 

 

Värderingar är något vi får med oss hemifrån, från vår familj. De varierar i olika hem. Mellan olika byar kan värderingar variera. Mellan olika landskap påstås människors sinnelag variera. I sista hand är det lagstiftningen i ett land som styr vilka idéer, tankar och värderingar som är gällande i landet. Därför har politiken som förs i ett land avgörande betydelse. Därför är det viktigt att vi röstar på de politiker som står för de tankar vi personligen tror på. Därigenom kan vi säkra till exempel demokratin som statsskick. 

 

Som politisk filosofi bygger demokrati på att alla medborgare har en serie fri- och rättigheter, de demokratiska fri- och rättigheterna.

 


https://sv.wikipedia.org/wiki/Mänskliga_rättigheter

HEM LJUVA HEM
 
Heading 5

INGENTING ÄR NEUTRALT


Det ligger värderingar bakom allt. Allt du läser i tidningar, i media eller hör är färgat av bakomliggande värderingar. För att kunna tolka texter och bilder är det idag viktigt att lära sig källkritik. Den behövs för att säkra att informationen du tar till dig är sann och riktig. Källkritik hjälper dig också att luska ut vilken slags person, med vilka slags värderingar som ligger bakom texten eller medieklippet. Vissa nyhetskällor är mer pålitliga och sanningsenliga än andra. Sanningsenligheten bekräftas genom faktagranskning och vetenskapligt pålitliga källor.

Vissa tidningar anses inte vara pålitliga. De hör till den gula pressen.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PulitzerHearstWarYellowKids.jpg
 

 

Gula pressen, eller gul journalistik, är en typ av journalistik som innebär få eller inga legitima och grundligt utforskade nyheter, där istället iögonenfallande rubriker används för att sälja fler tidningar.

 

Tekniker som används är att nyheter överdrivs, skandalanstiftan, eller sensationalism

Se även

https://en.wikipedia.org/wiki/Post-truth_politics 

 

och https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news_(disambiguation)