TEATERVERKSTÄDER

MED PERMAKULTUR

Permakulturens kärna:

begrepp och principer