Om Publikarbete

DU KAN BESTÄLLA EN GRATIS VERKSTAD I FÖR- ELLER EFTERARBETE

Inom Unga Teaterns publikarbete har vi bland annat tagit fram ett studiematerial bestående av bland annat förarbetes- och efterarbetesuppgifter. Det är verktyg för att bekanta sig med pjäsen, pjäsförfattaren och för att arbeta med läroplanens mål med konstnärliga metoder.
 

Förarbete

Förarbetesmaterialet ger lärare och andra möjlighet att förbereda föreställningsupplevelsen. Förarbetet väcker nyfikenhet och förbereder deltagarna inför teaterupplevelsen genom diskussioner om pjäsens frågeställningar och tematik. Igenkänning fördjupar inlärning och konstfostran stöder utveckling av det egna jaget genom lekfulla metoder.
Efterarbete
 

Efterarbetet ger tid och rum att diskutera teaterhändelsen och temat i föreställningen samt utveckla hur dessa anknyter till personliga upplevelser och aktuell samhällsdiskussion. Efterarbetet fördjupar förståelsen av föreställningen. Genom dialog utvecklas tolkandet och det egna tänkandet.

facebook_untitled_edited.png
117933309_10157442374615060_918918077581
Alice i Underlandet. Unga Teatern. Teaterföreställingen. Studiematerialet. Musik. Ny. Hitta nya idéer. Utveckla din fantasi.