Hela idén om nationalstaten är historiskt sett rätt ny.  Därför är det värt att minnas att det finns övergripande likheter människor emellan. Likheter som varken känner till kön, gränser, språk eller länder. 

 


 

På vilket sätt är det ett demokratiskt problem att världens 8 rikaste äger mer än halva befolkningen, enligt Oxfams rapport.

 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mlPlv/varldens-atta-rikaste-ager-lika-mycket-som-halva-befolkningen

DISKUTERA

Trots att demokratin är ineffektiv som statsskick ska vi minnas att det är det enda som visat sig att fungera på ett sätt som gör att medborgarna mår bra. Välmåendet är kopplat bland annat till individuell frihet, respekt, jämlikhet och ekonomisk trygghet.

VI ÄR MER LIKA ÄN VI TROR?

DISKUTERA

Här kan du läsa barnkonventionen i sin helhet.

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten


 

Diskutera parvis på vilket sätt ni är lika varann. Sök vad ni har gemensamt.

 

Vi människor är både lika och olika samtidigt. Men människors grundbehov är de samma. Oberoende var de bor och hur de ser ut.

De har också rättigheter. Förenta Nationerna skapat en konvention som specifikt gäller barnets rättigheter. I den står: ”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

Ingen får diskrimineras.”

 

 

 

 

Diskutera barnkonventionen. Finns det rättigheter eller skydligheter du skulle vilja lägga till?

 

IsmerPressbilder (10 av 11).jpg

Varför är empati en av de viktigaste mänskliga färdigheterna tror du?