Varför är empati en av de viktigaste mänskliga färdigheterna tror du?

 

Här kan du se en video av forskaren Rene Brown om hur empati och sympati skiljer sig från varann.

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw&feature=youtu.be

 

 

 

Läs en engelsk artikel om olika sätt bli mer empatisk. Det är en egenskap som behövs i dagens värld mer än någonsin.

https://time.com/3562863/5-ways-to-be-more-empathetic/

Här är ännu en artikel för er lärare, av Rene Brown. Om hur man skapar modiga klassrum. https://www.youtube.com/watch?v=DVD8YRgA-ck