spoketposter__10_high_res_f%C3%B6rminska
Big Leaf

Till Naturkalendern

Publikarbete

Välkommen till oss!

UT_LOGO_Color.jpg

PUBLIKARBETE ÄR BÄST!

Här kan du läsa mer om Publikarbete, vad det är och varför du kunde tycka att det är roligt att jobba med.

Spöket på Lillklobb
            Lillklobbin kummitus

spoketposter__10_high_res_f%C3%B6rminska

Spöket på Lillklobb - ​Lillklobin Kummitus är Unga Teaternins 60-års jublileumsföreställning. Föreställningen består av både dockteater, naturäventyr och en intervju med en gäst som jobbat på teatern.

Föreställningen och dess spöke tar oss 200  år bakåt i tiden och vi dyker ner i en gammal dagbok skriven av en torparflicka som var intresserad av läkeväxter. Vad vill denna ande som värnar om naturen berätta för oss? Har hon en uppgift till barnen?

Pjäsen är skriven av de prisvinnande dramatikerna Paul Olin ja Harriet Abrahamsson. Föreställningen är genomgående tvåspråkig.​

 

 Premiär  6.5 2021  - Vi spelar hela maj månad

 

 

'Efter föreställningen kan du delta i en 15 minuter lång naturverkstad som planerats i samarbete med Finch Agroecology och Learning in nature. Regenerativt odlande är naturenliga odlingsmetoder som står för hållbar livsföring. 

TEATERVERKSTÄDER

MED PERMAKULTUR

Efter föreställningen får barnpubliken gå i 15 minuter långa nauturverkstäder